Door Marianne Cooijmans op 11 februari 2016

Bestuurlijke toekomst in het Rondetafelcafé

 

Als vervolg op het minisymposium “Samenwerking, nut en noodzaak” van 28  oktober 2011 organiseert de PvdA Nuenen in samenwerking met de PvdA afdelingen van Geldrop-Mierlo en Son en Breugel op

vrijdag 26 februari 2016 van 16.00-18.00 uur een Rondetafelcafé met als titel “Hoe nu verder?” in Het Klooster, Park 1, Nuenen.

waarbij bestuurders en andere geïnteresseerden worden uitgenodigd voor een gedachtewisseling over de bestuurlijke toekomst van Nuenen.

Per 1 januari 2015 hebben gemeenten er van het Rijk en de Provincie een aantal belangrijke taken op het gebied van sociale zaken bij gekregen. De vraag was destijds: is een kleine gemeente als Nuenen voldoende toegerust om een dergelijke taakverzwaring aan te kunnen? Hierop anticiperend hebben de gemeenten Nuenen, Geldrop-Mierlo en Son en Breugel in 2011 besloten tot ambtelijke samenwerking.

Wij zijn inmiddels ruim 4 jaar verder, de decentralisaties hebben zijn beslag gehad, de resultaten van het Bestuurs-krachtonderzoek zijn bekend en dat brengt ons tot de volgende vragen:

  • Is een minimum-schaalgrootte een voorwaarde voor het in stand houden van een vitale (lokale) samenleving?
  • Samenwerking is inmiddels gemeengoed, maar hoe ver wil je hierin gaan? En met wie?
  • Moeten we de stad (nog steeds) op afstand houden? Of moeten we taken met een bovenlokaal karakter door de stad laten uitvoeren of zelfs aan de stad overdragen?

De bijeenkomst is openbaar, alle geïnteresseerden zijn van harte welkom.

Nader bericht volgt, zodra het programma bekend is.

PvdA afdeling Nuenen c.a.

secretariaatpvdanuenen@onsnet.nu.

Marianne Cooijmans

Marianne Cooijmans

Secretaris lokale werkgroep Raadslid van 2010-2014 Lid PvdA Ombudsteam sinds 2013

Meer over Marianne Cooijmans