Ombudsteam

Enige tijd geleden  is het 160ste PvdA ombudsteam in Nederland aan de slag gegaan. Ook de PvdA Nuenen c.a.  heeft al enkele jaren een ombudsteam. Dit ombudsteam signaleert individuele problemen en helpt mensen deze problemen op te lossen door te luisteren, te verwijzen en de voortgang te bewaken in de afhandeling. Wanneer het probleem ook om een politieke oplossing vraagt, schakelt het ombudsteam zijn netwerk in: raadsleden, wethouders, statenleden, Tweede- en Eerste Kamerleden en zelfs onze mensen in het Europees parlement, als het moet!

Regelmatig stromen ze binnen: de e-mails en brieven van mensen die van het kastje naar de muur gestuurd worden en die vaak door een wirwar aan regels en bureaucratie niet meer weten waar ze naar toe moeten. Mensen die er niet uitkomen met de Belastingdienst, het UWV of met de woningcorporatie.

Het ombudswerk is een thermometer in de samenleving. Mensen zijn vaak al veel instanties afgegaan en weten soms echt niet meer waar ze terecht kunnen. Juist voor díe mensen moeten sociaaldemocraten opkomen. Juist voor de mensen die het niet helemaal alleen kunnen.

Het ombudswerk verloopt via een vaste werkwijze: na een e-mail stellen we eerst de kern van het probleem vast. Een diagnose zou je het kunnen noemen. Is het nalatig handelen, heeft het te maken met lokaal beleid of werkt een wet of verordening heel anders uit dan de bedoeling is? Op basis van deze diagnose bepalen we de volgende stap: actie ondernemen, doorverwijzen of politiek maken. Binnen de PvdA Nuenen wordt het Nuenense ombudsteam bestaande uit Jetty Brouwer en Marianne Cooijmans bijgestaan door een aantal partijgenoten met specifieke expertise op tal van terreinen.

Mocht een redelijke oplossing niet mogelijk zijn vanwege (gemeentelijke) beleidsbeperkingen, dan nemen we contact op met de lokale PvdA-fractie. Blijkt het probleem zich vaker voor te doen, ook in andere gemeenten, dan kaarten wij het aan bij een Tweede Kamerlid. Deze kan de zaak politiek maken door Kamervragen te stellen of de casus mee te nemen in de besluitvorming, zodat, waar nodig, de wet aangepast kan worden. De aanpassing van de huishoudtoets in 2011 is hier een voorbeeld van.

Dus, heeft u een vraag of een probleem en u komt er zelf niet meer uit, dan helpen wij u graag. Wij helpen leden en niet-leden van de PvdA en brengen daarvoor niets in rekening. Bel 06 33 68 00 64 of stuur een mailtje naar nuenen@pvda-ombudsteam.nl.