Stem lijst 6 Partij van de Arbeid

11 maart 2018

 Samen Sterker met PvdA Nuenen c.a.

We zien ons qua bestuurlijke toekomst fuseren met Eindhoven. Daarnaast willen we meer uitgeven aan cultuur. We hebben cultuur hoog in het vaandel staan en ook het behoud van onze dorpscultuur. Maar we moeten in onze ogen cultuur niet verwarren met bestuur. Wanneer we fuseren met Eindhoven veranderen we niet als inwoners. De voetbalclub blijft, de scouting blijft, het Klooster met de KBO blijft, het Park met haar evenementen blijft, etc. Maar alleen zolang we daar zelf de schouders onder blijven zetten. Zolang we het samen doen, blijven we een sterke gemeenschap, ongeacht of het bestuur in Nuenen of in Eindhoven centrum zetelt. Met het verleggen van de gemeentegrens nemen we geen afstand van onze Nuenense cultuur, of onze gezamenlijke waarden en normen. Sterker nog, het zou ons zomaar nog eens meer dan voorheen kunnen binden! Je moet het zelf samen doen!

Dus stem voor PvdA Nuenen c.a. als u proactief vertegenwoordigd wilt worden en uw belangen in Eindhoven vanaf nu behartigd wilt zien. Beter voor de muziek uit, dan achteraf vechten tegen de bierkaai om te redden wat er te redden valt. Stem lijst 6 Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) voor behoud van de Nuenense dorpscultuur in stedelijk verband.