PvdA inloop

2 maart 2018, van 21:00 tot 23:00, Schafrath | Schafrath

Met de PvdA in gesprek op vrijdag 2 maart bij Schafrath

Zin om eens aan te schuiven bij de PvdA-tafel? We zijn er a.s. vrijdag weer vanaf 21.00 uur. Als u nog geen kennis gemaakt hebt met onze kandidaten voor de nieuwe gemeenteraad, dan hebt u nu de kans. We stellen onze top 7 graag even voor.

 

Onze lijsttrekker Jan Wesenbeek heeft zin, tijd en energie om zich in te zetten voor een sterker en beter bestuur  van Nuenen, waarbij de ogen gericht zijn op een gezamenlijke toekomst met Eindhoven, samen sterker. Maar voor hem is er meer dan bestuurlijke toekomst. Hij heeft zich erover verbaasd dat Nuenen op het door het Rijk beschikbaar gestelde Wmo-budget zo veel geld over hield. En dat in een van de meest vergrijzende gemeenten van Nederland! Dat kan en moet anders. Krijgen in met Nuenen qua grootte vergelijkbare gemeenten 43 op de 1000 inwoners de aangevraagde hulp, in Nuenen zijn er dat slechts 19!!!!

 

Theo Albers (2) beschouwt zichzelf als een pragmatische idealist of idealistische pragmaticus. Samenwerking met anderen is zijn uitgangspunt. Theo is met betrekking tot Het Klooster van mening dat deze accommodatie een cruciale rol binnen de Nuenense gemeenschap moet blijven spelen. Het moet het kloppend hart van het sociale leven binnen het dorp zijn.

 

Voor Frank Huijink (3) betekent de PvdA opkomen voor gelijke rechten, gelijke kansen, goede betaalbare huisvesting. Dat iedereen een plek heeft, ook als het wat minder gaat. Dat is zijn drijfveer en DNA. Eerlijk en open, met respect voor andersdenkenden. Altijd vanuit sociale beweegredenen en democratische principes.

 

Jetty Brouwer (4) vindt het belangrijk, dat er voldoende aandacht voor jongeren is. Nuenen veroudert en daar moet aandacht voor zijn, maar we moeten ook zorgen dat wonen en leven in onze woonplaats aantrekkelijk is voor jongeren en jonge gezinnen: voor onze kinderen.

Zij is voorstander van gemengde wijken, waardoor verschillende (leeftijds)groepen elkaar blijven ontmoeten en begrip hebben/krijgen voor elkaar.

 

Ronald Thomassen (5) is opgegroeid met de waarden rechtvaardigheid en solidariteit. Vanuit deze waarden werkt hij al meer dan dertig jaar binnen de zorgsector en deze waarden heeft hij ook twintig jaar toegepast als mantelzorger. Hij weet wat het is om van zorg afhankelijk te zijn én hij weet hoe je zorg moet geven. Hij staat voor een overheid die voor zijn inwoners zorgt: een Nuenense politiek die zorgt dat wij, binnen Nuenen, nóg meer zorgen voor elkaar.

 

Jacco den Hartog (6) is lid van de PvdA, omdat zijn partij ervoor staat om iedereen te laten leven en op te laten groeien in een samenleving waarin mensen respect hebben voor elkaar, elkaar zien staan en helpen wanneer dat nodig is. De gemeente zou er goed aan doen om beter naar de samenleving te luisteren en meer gebruik te maken van de kracht in die samenleving. We moeten naar een samenleving waarin we het samen doen, niemand buiten sluiten en met een gemeente die de verbindende factor is.

 

Aaltje Schouten-Saarloos (7) is al 25 jaar actief in de PvdA. Haar grootste drijfveer is dat zij niet in een  wereld wil leven, waar de verschillen tussen arm en rijk steeds groter worden. Nuenen is een prachtig dorp met veel groen, overal kun je makkelijk het dorp uitlopen om een frisse neus te halen. Wij moeten ons actief blijven inzetten voor goed groenbeleid, samen met de leden van de Agrarische Natuur Vereniging, de IVN, de landgoedeigenaren en iedereen die erbij betrokken is. Dit kan alleen wanneer de politiek zich hier echt voor uitspreekt. Aaltje zet zich graag in voor een groene gemeente waarin leefbaarheid voorop staat.

Meer weten over de PvdA Nuenen? Kijk dan op www.nuenen.pvda.nl