Voorzitter lokale werkgroep

Wim Arts

PR en Communicatie

Ik werk voor een organisatie voor dak- en thuislozen. Ondanks alle welvaart neemt de groep die een beroep op ons moet doen nog steeds toe. Heel veel mensen hebben het goed, maar de groep die onder de armoedegrens leeft neemt toe. Mensen kunnen de huur niet meer betalen en belanden, soms met kinderen, op straat.

Ik vraag me af waarom we de welvaart niet eerlijker kunnen verdelen? Waarom worden de rijken rijker en de armen armer? De woorden zelfverrijking en graaicultuur zijn gemeengoed geworden. Ik zet me in voor een partij die voor eerlijk delen is en die zich verzet tegen de tweedeling in onze samenleving.

Als voorzitter van Nuenen ben ik er van overtuigd dat we door de oprichting van één grote regionale afdeling  aan kracht winnen. De nieuwe afdeling is veel meer dan de som der delen. Maar dat gaat niet vanzelf en daar moeten we met elkaar de schouders onderzetten. Dat wil ik doen als bestuurslid. Want de inbreng van de PvdA is op alle bestuursniveaus noodzakelijk.