Fractieondersteuner

Jetty Brouwer

Commissie Samenleving en lid ombudsteam

Nuenen is een prettige plek om te wonen. Groen, gemoedelijk en veel gemeenschapszin.

Ik vind het belangrijk dat het bovenstaande in stand blijft, ook nu we (mogelijk) onderdeel worden van een grote gemeente.