Lid lokale werkgroep PvdA Nuenen

Jacco den Hartog

Sinds 2001 woon ik met veel plezier met mijn vrouw en mijn drie kinderen in Nuenen. Vanuit mijn sociale bewogenheid en rechtvaardigheidsgevoel vind ik het belangrijk een actieve bijdrage te leveren in de samenleving. Vóór 2001 was ik jaren actief als vakbondslid. In Nuenen was ik de afgelopen jaren betrokken bij het verenigingsleven als volleyballer, hockeycoach, voetbaltrainer en –coach bij RKSV en enthousiast supporter bij NKV. Ook ben ik zes jaar actief geweest binnen de medezeggenschapsraad van de Wentelwiek.

De afgelopen raadsperiode (2014-2018)  nam ik als burgerraadslid met de PvdA verantwoordelijkheid voor goede en toegankelijke voorzieningen voor jeugd, onderwijs en zorg, sport en cultuur. Maar ook voor een krachtig en transparant gemeentebestuur dat voldoende luistert naar haar inwoners.

Vanaf 21 maart 2018 zet ik mij in als bestuurslid van de lokale werkgroep PvdA Nuenen.