Bas Luijten

Bas Luijten, 9de op de kandidatenlijst van de PvdA

Vorig jaar maart werd er tijdens de landelijke verkiezingen hard afgerekend met de PvdA. In mijn ogen onterecht! Na vier jaar hard werken, waarbij soms ook impopulaire maatregelen horen, was Nederland uit de crisis geleid door nieuw beleid. Daar waar velen de PvdA de rug toekeerden was dit voor mij het moment om lid te worden.

Als geboren en getogen Nuenenaar ben ik trots op het dorp, dat ik nooit heb verlaten. Een rijk verenigingsleven, mooie evenementen georganiseerd voor en door de Nuenenaar, een groene omgeving, kortom een mooie plek om te wonen. Maar ik kijk inmiddels wel vanuit een ander perspectief naar Nuenen! Vanuit mijn dagelijks werk als Coördinator Internationalisering zie ik de kansen en bedreigingen voor de Brainport regio. We hebben een sterke stad met een sterk bestuur nodig om de verworven mainportpositie te behouden en verder uit te bouwen. Willen we dat het economisch goed en beter blijft gaan om zo investeringsfondsen uit Den Haag naar deze regio te halen, dan is de groei van Brainport city noodzakelijk. Oftewel: ‘denk groter’. Denk over gemeentegrenzen heen, we worden er samen als regio sterker van!

Ik heb cultuur hoog in het vaandel staan en ook het behoud van onze dorpscultuur. Maar we moeten in mijn ogen cultuur niet verwarren met bestuur. Wanneer we fuseren met Eindhoven veranderen we niet als inwoners. De voetbalclub blijft, de scouting blijft, het Park met haar evenementen blijft, etc. Maar alleen zolang we daar zelf de schouders onder blijven zetten. Zolang we het samen doen, blijven we een sterke gemeenschap, ongeacht of het bestuur in Nuenen of in Eindhoven centrum zetelt. Met het verleggen van de gemeentegrens nemen we geen afstand van onze Nuenense cultuur, of onze gezamenlijke waarden en normen. Sterker nog, het zou ons zomaar nog eens meer dan voorheen kunnen binden!

Ik wil dat mijn kinderen kunnen opgroeien in een mooie en veilige omgeving, waar goede kinderopvang en goed onderwijs georganiseerd is. Dat zij kunnen deelnemen aan het bruisende verenigingsleven, zoals ik dit zelf al jaren doe! Ik gun iedere Nuenenaar dat hij of zij kan deelnemen aan onze samenleving zoals hij of zij dat wenst. Arm of rijk, jong of oud, dat mag geen verschil maken. We zijn er om er samen iets moois van te maken, want je moet het zelf samen doen!