1 april 2018

The day after

 

door Jan Wesenbeek

Het werd zowaar de uitslag waarop we zeker rekenden, terwijl we hoopten op een zetel meer.  Tegen de landelijke verhoudingen in slaagden we glansrijk met een verdubbeling van zetels. Nagenoeg overal verloor de PvdA. Gelukkig was het verlies minder groot dan we vreesden.

Onze overwinning is het resultaat van een gedegen campagne, waarin we bij veel  leden van onze afdeling de begeestering en vindingrijkheid zagen, waar we trots op kunnen zijn. Lof, veel lof daarvoor.

Dat W70 de grootste werd is geen verrassing. Hun campagne was er ook een om in te lijsten. Deze was overtuigend en doelgericht.  Een oprecht proficiat is op zijn plaats. Opvallend was verder dat de landelijke partijen het goed deden, de SP uitgezonderd. De zetel extra voor Groen Links past in het landelijke beeld. Dat lijst Pijs en Nuenens Belang verdwijnen, lag in de lijn van de verwachting.

Wat kan deze uitslag voor de collegevorming betekenen?  Zo op het eerste gezicht kan het oude college gewoon door gaan. Zij hebben immers de meerderheid  met 11 zetels behouden. Of dit zo blijft is speculeren. Op de uitnodiging in het ED van W70 om ook met de andere winnaar (de PvdA)  te praten moeten we serieus ingaan. Meebesturen in een college geeft meer garanties om belangrijke onderdelen uit ons programma te realiseren dan dit vanuit de ‘oppositie’ te doen. Belangrijk hierbij is te weten wat W70 van ons verwacht met betrekking tot de bestuurlijke toekomst. Concessies doen aan ons standpunt is overvragen. Meewerken in het traject van de Provincie met behoud van onze eigen zienswijze lijkt me minder problematisch. De uitkomst van dat traject moeten we accepteren.

De komende weken is het van belang dat we als PvdA de ontwikkelingen nauwlettend volgen en dat we zo breed als mogelijk binnen onze afdeling betrokken blijven bij de besluitvorming de vraag of we kunnen/willen  deelnemen aan een nieuw college.

Vrgr, Jan Wesenbeek

(We zijn inmiddels een week verder. Van de oude raadsleden is afscheid genomen en de nieuwe zijn geïnstalleerd. De informateur is aan zijn werk begonnen.)

Hieronder ons tweede raadslid: Theo Albers