Nieuwjaarsborrel PvdA Nuenen 4 januari bij Schafrath

30 december 2018

PvdA Nieuwjaarsborrel op vrijdag 4 januari bij Schafrath

Op vrijdag 4 januari willen wij graag met u het glas heffen op het nieuwe jaar. Het jaar 2019, waarin dan toch eindelijk de finale beslissing zal vallen over Nuenen zelfstandig of bij Eindhoven.

Hoe de beslissing dan ook moge uitvallen, wij hopen als oppositiepartij op een constructieve samenwerking met de coalitie die zal moeten laten zien dat belangrijke thema’s als betaalbaar wonen, zorg en duurzaamheid in voldoende mate worden opgepakt. De achterstand in sociale woningen moet worden ingelopen, zorg moet toegankelijk zijn voor iedereen die zorg nodig heeft, en duurzaamheid zal na het kabinetsbesluit hierover op gemeenteniveau moeten worden uitgewerkt. Wat dit laatste betreft, wij zijn heel benieuwd met welke varianten in Nuenen de energietransitie gaat plaatsvinden.

Voor meer informatie over de PvdA en de PvdA Nuenen in het bijzonder, hebt u wensen of klachten of wilt u meepraten over Nuenense aangelegenheden, zie dan onze website www.nuenen.pvda.nl.

Ook in 2019 zal op onze maandelijkse PvdA-inloop op de eerste vrijdag van de maand vanuit fractie, bestuur en ombudsteam steeds iemand vanaf 21.00 uur aanwezig zijn. Voor vragen en problemen met instanties waar u alleen niet uitkomt, kunt u terecht bij het nuenen@pvda-ombudsteam.nl

Wij zien u graag a.s. vrijdagavond vanaf 21.00 uur bij Schafrath. Naast PvdA-leden zijn, zoals altijd, alle geïnteresseerden van harte welkom.