Ondersteuning pleidooi voor fusie met Eindhoven

29 april 2018

In het ED van 19 april maakt Wim Metsemakers korte metten met het opportunisme van de voorstanders van een zelfstandig Nuenen. Hij somt een aantal problemen op waarmee onze gemeente in de toekomst te maken te krijgt als niet wordt besloten met Eindhoven te fuseren. Deze problemen zijn niet gering en kregen in de verkiezingscampagne voor de gemeenteraadsverkiezingen niet de aandacht die ze verdienen.

De bezorgdheid van Metsemakers is terecht. Hij stapt over de waan van de dag heen en onderbouwt zijn zorgen op een gedegen wijze. Hij pleit voor het gezonde verstand, om wat verder te kijken in plaats van de waan van de dag te laten bepalen hoe over de fusie met Eindhoven gedacht moet worden. De plaatselijke politiek mag zich daarop aangesproken voelen. Terecht is zijn somberte over de gevolgen van het pleiten voor een zelfstandig Nuenen c.a.

Sinds jaren wordt in Nuenen niet meer gebouwd voor starters en jongeren. En dat terwijl de Nuenense bevolking een van de snelst vergrijzende van Nederland is. Niet bouwen voor deze doelgroep betekent dat jongeren en jonge gezinnen noodgedwongen hun toevlucht zoeken naar omliggende grotere gemeenten waar wel woonruimte voor hen beschikbaar is. Zij gaan naar Helmond of Eindhoven. Deze emigratie is desastreus voor Nuenen. De vergrijzing zal nog sterker zijn en de basis voor verenigingen, onderwijsinstellingen, muziekgezelschappen wordt smaller en smaller. Het leidt op den duur naar teloorgang het sociaal en cultureel leven, waaraan Nuenen nu nog zo rijk is. Ofschoon al jaren in bouwprogramma’s plannen worden gemaakt om voor jongeren en jonge gezinnen te bouwen komt daar in de praktijk niets van terecht. Het zijn de projectontwikkelaars die eigenaar zijn van de bouwgronden en het ligt niet in hun aard om voor de genoemde doelgroep te bouwen. De grondprijzen zijn daarvoor immers veel te hoog. Wanneer Eindhoven onderhandelt met projectontwikkelaars worden de kansen om goedkopere woningen te bouwen vele malen groter. Deze stad heeft vanwege zijn schaalgrootte een veel betere onderhandelingspositie.

Verduurzaming in Nuenen? Geen schijn van kans. Voor verduurzaming zijn grote investeringen nodig. Noch de gemeente Nuenen, noch de woningcorporatie Helpt Elkander is financieel niet sterk genoeg om dat te financieren.

Om over de WMO nog maar te zwijgen. Daar moet een grote inhaalslag gemaakt worden. Nuenen hield daar geld aan over, terwijl andere met Nuenen vergelijkbare gemeenten veel beter presteerden en de zorg die nodig was voor hulpbehoevende ouderen wel beschikbaar stelden. Zij kwamen geld tekort! Dat belooft grote problemen in een zich alsmaar vergrijzend Nuenen.

Waarom dan geen fusie met Eindhoven, terwijl de Nuenense politiek in het verleden fusie met andere gemeenten noodzakelijk achtte juist vanwege het beter toegerust zijn om de grote taken te kunnen aanpakken?

Wim Metsemakers is met zijn pleidooi te fuseren met Eindhoven een man naar mijn hart. Zijn bezorgdheid over de dreigende teloorgang van Nuenen is terecht en zal naar ik hoop de ogen van veel Nuenenaren die voor zelfstandigheid kozen openen.

Jan Wesenbeek, fractievoorzitter PvdA Nuenen.